Monday, 05/12/2022 - 12:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phương Lâm
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 KH-68-PGD_Cong tac thang 11-2022 01/01/1970
2 KH-60-PGD_Cong tac thang 10-2022 01/01/1970
3 KH-45-PGD_Cong tac thang 9-2022 01/01/1970
4 KH-42-PGD_Cong tac thang 8-2022 01/01/1970
5 Kế hoạch 33/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 5 năm 2022 Kế hoạch 33/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 5 năm 2022 01/01/1970
6 Kế hoạch 19/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 4 năm 2022 Kế hoạch 19/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 4 năm 2022 01/01/1970
7 Tuyen sinh 10-PT.DTNT (2022-2023) Tuyen sinh 10-PT.DTNT (2022-2023) 01/01/1970
8 Kế hoạch 11/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 3 năm 2022 Kế hoạch 11/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 3 năm 2022 01/01/1970
9 Công văn 30/Phòng GD&ĐT v/v Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức dạy học trực tiếp. Công văn 30/Phòng GD&ĐT v/v Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức dạy học trực tiếp. 01/01/1970
10 Kế hoạch 03/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 02 năm 2022 Kế hoạch 03/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 02 năm 2022 01/01/1970
11 Kế hoạch 76/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 01 năm 2022 Kế hoạch 76/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 01 năm 2022 01/01/1970
12 Công văn 512/Phòng GDĐT v/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. Công văn 512/Phòng GDĐT v/v Nghỉ Tết Dương lịch năm 2022. 01/01/1970