Tuesday, 26/05/2020 - 11:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phương Lâm
Lượt xem: 68

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021


Thông tin tài liệu

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021

Giới thiệu:

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-PGDĐT, ngày 06/04/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.

Trường THCS Phương Lâm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 (gọi tắt là Kế hoạch triển khai Đề án 1928)