Monday, 05/12/2022 - 11:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phương Lâm
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Kế hoạch 11/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 3 năm 2022 Kế hoạch 11/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 3 năm 2022 01/01/1970
2 Kế hoạch 03/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 02 năm 2022 Kế hoạch 03/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 02 năm 2022 01/01/1970
3 Kế hoạch 76/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 01 năm 2022 Kế hoạch 76/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 01 năm 2022 01/01/1970
4 Kế hoạch 71/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 12 năm 2021 Kế hoạch 71/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 12 năm 2021 01/01/1970
5 Kế hoạch 61/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 11 năm 2021 của Ngành Giáo dục huyện Tân Phú Kế hoạch 61/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 11 năm 2021 của Ngành Giáo dục huyện Tân Phú 01/01/1970
6 Kế hoạch 49/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 10 năm 2021 Kế hoạch 49/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 10 năm 2021 01/01/1970
7 Kế hoạch 41/Phòng GDĐT v/v Công tác tháng 9 năm 2021 Công tác tháng 9 năm 2021 01/01/1970