- Từ năm học 1999-2000 đến năm học 2014-2015 trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến: 12 lượt.

- Tổ chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến từ năm học 1999-2000 đến năm học 2014-2015: 63 lượt

- Nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo, UBND tỉnh Đồng Nai, tỉnh uỷ: 06 bằng khen; Cá nhân nhận bằng khen Bộ GD &ĐT, UBND tỉnh, Tỉnh uỷ: 12 bằng khen.

- Học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh từ năm học 2007-2008 đến 2014-2015:

Cấp trường: 1293 HS; Cấp huyện 194 HS; Cấp tỉnh 46 HS.

- Tốt nghiệp THCS: 1547 HS; tỉ lệ 99,6%.