- Trường THCS Phương Lâm được thành thành lập từ năm học 1999-2000 trên cơ sở tách khối cấp 2 của trường PTTH Cấp 2& 3 Phương Lâm theo Quyết định số 191/QĐ-TC ngày 21/08/1999 của sở GD&ĐT Đồng Nai.

- Trong quá trình phát triển nhà trường đội ngũ thầy cô giáo phấn đấu khắc phục khó khăn từng bước xây dựng nhàtrường có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, xây dựng tốt khối đoàn kết nộibộ, nâng cao chất lượng toàn diện hàng năm.

- Về đội ngũ  Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn Cao đẳng sư phạm tỉ lệ  100% vàtrên chuẩn  75 %; có 72 % là giáo viêntrẻ được đào tạo chuẩn nghề nghiệp và có ý thức tự học đại học, tin học, ngoại ngữ là điều kiện cơ bản quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong những năm tiếp theo.

- Nhà trường đã xây dựng đội ngũ CB,GV,NV có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Có phẩm chất  chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, yêu nghề, tâm huyết với nghề, có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.