Nhân kỉ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Nay công đoàn nhà trường tổ chức dã ngoại biển LAGI ( Bình Thuận). Nay thông báo đến các công đoàn viên đang kí danh sách tham gia trước ngày ...